Forretningsområder

Sotra Vitensenter

Sotra Vitensenter AS er stiftet av Sartor Holding AS og samarbeider med Bergen Vitensenter AS om etablering av et eget VilVite-Senter i Sotra Kystby. Etablering av Vitensenter i et kjøpesenter er helt nytt i Europeisk sammenheng. VilVite på sotra vil være et populærvitenskapelig opplevings- og læringssenter. Det skal ha en lokal forankring i historie, kultur og næringsliv, og fokusere på klima, energi og sjø/kyst. Dette skal være en møteplass for opplevelser, læring og avkopling. VilVite i Sotra Kystby skal hovedsakelig fokusere på opplevelser og læring for barn i alderen 4-14 år, og være en viktig møteplass for barn og ungdom. Vi mener at dette vil være med på å styrke realfagskompetansen til barn og ungdom i regionen, gjennom aktiv deltagelse i læringsprosessen, og øke interessen og forståelsen for naturvitenskap, realfag og teknologi. Det skal også være et naturlig sted for familiene i regionen å tilbringe sin aktive fritid sammen.

Sotra Vitensenter åpner 22. mai.