Forretningsområder

Sartor Holding AS er et holdingselskap som har som hovedformål å eie og drifte eiendomsselskaper. Selskapet har etter hvert utviklet seg til å bli administrasjonsenheten i konsernet som forvalter de øvrige heleide selskapene.

Aktiviteten skjer med utgangspunkt i selskapets lokaler på Straume i Fjell kommune. Straume vil også være sentrum for ett av de største utviklingsprosjektene Sartor Holding – og regionen for øvrig – har vært involvert i: Sotra Kystby. Den 8. juni 2012 ble den offisielle åpningen av Sotra Kystby-prosjektet foretatt ved Sartor storsenter. Du kan lese mer om prosjektet her.

Konsernet Sartor Holding