Om Sartor Holding

Sartor Holding AS er morselskapet i Sartorgruppen og forvalter følgende selskaper: Sartor Senter AS, Sartor Parken AS, Altus Eiendom AS, Sartorvegen 14 AS, Sartor Nærvarme AS, Straume Parkering AS, Sartor Aktiv Lek AS, Sartorgården AS, Idrettsvegen 32 AS.

John Einarsen er konsernsjef i Sartor Holding AS mens Erik Rennedal er styreleder.

Kjernevirksomheten er eiendomsforvaltning og -utvikling med særlig fokus på kjøpesenter og utvikling av regionssenteret Straume. Sartor Holding er òg drivkraften bak utbyggingen av Sotra Kystby, som du kan lese mer om her.

Ambisjonene knyttet til Sartor Storsenter er å være Norges mest innovative og ledene handelspark til en hver tid med fokus på miljø og være aktiv samfunnsdeltaker.

Handelsparken består av Sartor Storsenter, Sartorparken, Sartorgården, Straumehagen, Straume Parkering Sotra Minimarked, Lekelandhuset og Coop OBS! Bygg huset . Bygningsmassen er på ca 83 000 kvm brutto med 170 virksomheter, hvor av 120 er butikker og serveringssteder.

Sartor Storsenter var ved utgangen av 2016 Norges 11. største kjøpesenter. Omsetningen i 2016 var 2 milliarder kr. Målsettingen for 2017 er 2,2 milliarder kr. Kjøpesenteret har ca 5millioner besøkene årlig.