Om Sartor Holding

Historie

Den 30. oktober 1976 ble det holdt konstituerende generalforsamling for Sartor Senter AS. Målet var å bygge et lite kjøpesenter for å demme opp for handelslekkasjen til Bergen. Den 18. november, to år senere, stod endelig senteret klar til sin formelle åpning. Lite ante man den gang at dette var spiren til et av landets største kjøpesenter, lokalisert på ei lita øy, nesten i havgapet, utenfor landets nest største by.

Senteret har hatt stor betydning for næringsutviklingen på Sotra. Handelslekkasjen til Bergen er stoppet opp, og er delvis snudd. Næringslivet, og særlig handelslivet på øygruppen blomstrer, og Sartor Storsenter er i dag blitt en moderne kjøpesenterby for Øygarden, Fjell, Sund og store deler av Bergen Vest og Askøy. Kjøpesenteret har også tiltrukket seg annen næringsvirksomhet, busstasjon, servicesentrum og kommunal administrasjon lokalisert på Straume.

Bak suksessen ligger det mye arbeid og risikovillig kapital, først og fremst reist i lokalsamfunnet. Senteret er blitt et trivelig og naturlig samlingssted i lokalsamfunnet og betjenes av gode medarbeidere både inne butikk- og senterdrift.

Teksten er hentet fra Sartor Storsenters 25-års jubileumsbok «Fra utkantbutikk til storsenter» som er utgitt i november 2004.