Om Sartor Holding

Ledige lokaler

Vi har lokaler for både kontor og butikk.

Ta kontakt for nærmere informasjon:

Andre Feste, eiendomssjef: 489 92 478 / andre@sartorholding.no
Silje Sture, ass. eiendomssjef: 932 28 987 / silje@sartorholding.no