Forretningsområder

Ankerhagen

Ankerhagen er et boligprosjekt som ble ferdigstilt sommeren 2011.
Alle de 50 leilighetene ble solgt i god tid før ferdigstillelse.

Altus Eiendom AS var utbygger.