Forretningsområder

Branndalsåsen

Utviklingsprosjekt på Bildøy som omfattes av den pågående kommunedelplanen for Bildøy. Det forventes et stort antall boliger i dette området som totalt omfatter 90 dekar.