Forretningsområder

Hotell

Hotellet inneholder 180 rom, konferansefasiliteter for opp til 250 personer i storsal med flere mindre konferanserom, restaurant og treningssenter. I tillegg er det et disponibelt areal for utleie.

Prosjektet er en videreforedling av konkurranseprosjektet som ble vunnet i februar 2013 og tar med seg videre hovedprinsippene og formspråket til prosjektet.

Hotellet på Straume er ferdig prosjektert og byggetillatelse er gitt.