Forretningsområder

Høyhuset

Nordic- Office of Architecture vant arkitektkonkurransen som ble avsluttet 22. februar 2013. De er nå i gang med å sette sitt preg på Sotra Kystby. Nordics forslag «Da Straume ble til by» er brukt som et grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle «Sotraplassen» slik den fremstår i dag, og arkitektens forslag til Høyhus vil også bli gjennomført slik det er skissert. Under utformingen er det tatt hensyn til at man ønsker å slippe lyset til på plassen, og ta høyde for vindproblematikken på Sotra. Dette har ført til et elegant design som passer godt inn i byen. Høyhuset vil i all hovedsak bestå av kontorlokaler.