Forretningsområder

Slik blir «Sotraplassen»

Inspirert av øylandskap, svaberg og båthus, overbeviste arkitektteamet i Nordic – Office of Architecture juryen med sitt forslag til utforming av «Sotraplassen», den sentrale plassen i Sotra Kystby.

Juryformann, eiendomsdirektør Ernst M. Einarsen i Sartor Holding AS, informerte om juryens arbeid i forkant av kåringen, som foregikk i Sotra Kystby Infosenter.

Nordic var med på å forme Bjørvika i Oslo. Nå skal de sette sitt preg på Sotra Kystby. Blant 29 forslag i arkitektkonkurransen var det dette juryen likte best. Vinneren ble kåret under en markering i Sotra Kystby Infosenter 22. februar.

– Den kraften dere utviser i denne byutviklingen har slått oss over ende. Vi ser frem til å bli en del av den, sa arkitekt John Arne Bjerknes, partner og daglig leder i Nordic, og viste til det gode samspillet mellom privat næringsliv og det offentlige i byutviklingen.

Nordics forslag «Da Straume ble til by» vil bli brukt som et grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle «Sotraplassen».

Vind og sollys

– Vind var et viktig kriterium i arkitektkonkurransen. Vi er opptatt av at utformingen ikke skal forsterke vinden slik at det blir en plass som folk vil bruke, sa vært juryleder, eiendomsdirektør Ernst M. Einarsen i Sartor Holding AS.

I Nordics forslag er plassen delt inn i ulike nivåer, på grunn av høydeforskjellene i terrenget. Arkitektteamet har sett for seg svaberg når de har tegnet inn trappene. Nivåforskjellene gir rom for variert bruk, fra markedsboder til intimkonserter, eller muligheter for å bruke hele plassen som et amfi og konsertplass for 2000 mennesker. Plassen kan islegges og brukes som skøytebane vinterstid.

I utformingen av høyhuset har de tatt hensyn til at man ønsker å slippe til sollyset.

 Dristig og unikt

– De fleste kjøpesentre mangler uterom. Mange har prøvd å skape hyggelige oppholdsplasser i uterommet, men få har lykkes. Det spesielle i denne byutviklingen er at kjøpesenteret er utgangspunktet, noe som er et dristig – men veldig spennende forsøk, sier Bjerknes.

Han har stor tro på at Sotra Kystby vil bli vellykket i så måte, og mener at kombinasjonen av plassen og høyhusene er helt unik i norsk sammenheng.

Juryen har bestått av eiendomsdirektør Ernst M. Einarsen i Sartor Holding AS, sivilarkitekt MNLA Jonas Bjørklund i Fjell kommune, sivilingeniør Bygg NTH Erlend Bygnes i Veidekke Entreprenør AS, sivilarkitekt MNDAL Gudrun Molden og landskapsarkitekt MNLA Axel Nitter Sømme, de to sistnevnte oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund.

”Da Straume ble by” ble vinner av arkitektkonkurransen om utforming av ”Sotraplassen”, den sentrale plassen med omliggende bygninger, i sentrum av Sotra Kystby. Vinnerutkastet er laget av en norsk-britisk arkitektgruppe, bestående av følgende: NORDIC – Office of Architecture (Oslo), Haptic Architects (London), landskapsarkitekt Gross.Max (Edinburg), AKT II, Buro Happold (begge London, spesialister på byggeteknikk og miljø).