Forretningsområder

Geoenergi – henter energi fra grunnen

Fra parkeringsanlegget under Sartor Storsenter er det boret 160-170 brønner ca 200 meter ned i fjellgrunnen. Anlegget er beregnet til å forsyne Sartor Storsenter med tilliggende bygg, og videre utvikling av Sotra Kystby.

Geoenergianlegget skal levere varme og kjøling til kjøpesenteret og omkringliggende bygg.