Forretningsområder

Straume Parkering

Arbeidet med parkeringsanlegget startet i april 2012 og stod ferdig i november 2014.

Parkeringsanlegget er bygget på samme måte som Klostergarasjen i Bergen. Mens klostergarasjen, ved full utnytting, har plass til 1.000 biler, har anlegget i Sotra Kystby ha plass til 1.500 biler.

Fra parkeringsanlegget går det 12 moderne og raske heiser opp til kystbyen.