Forretningsområder

Straumehagen

Straumehagen er et kombinasjonsbygg med oppstart/salgsstart i løpet av 2014.

Bygget utgjør 1700 m² handel og ca 40 boliger.

Prosjektet er et samarbeid mellom Veidekke Eiendom, StorBergen og Sartor Holding AS.