Forretningsområder

Straumehagen

Straumehagen er et kombinasjonsbygg med næring og boliger som ble åpnet i 2016.

Bygget utgjør 1700 m² handel og 43 boliger.

Straumehagen huser i dag Sotranot, Byggtorget og SR-Bank.

Prosjektet er et samarbeid mellom Veidekke Eiendom, OBOS og Sartor Holding AS.