Vår visjon

Vi kjenner våre røtter, og er stolte av dem!

Kjernen i Sartor Holdings virksomhet har vært, og er, Sartor Storsenter og området rundt dette. Det har alltid vært tette bånd mellom senteret og lokalmiljøet – herunder politikere, skoler, barnehager, det øvrige næringsliv osv. Senteret tar tydelig medansvar for utviklingen av lokalsamfunnet. Vi er bevisst i vårt miljøarbeid og har et kontinuerlig program for denne satsningen.

Sartor Storsenter er også et sentralt knutepunkt for kollektivtrafikken til/fra kommunene og øyene. Det bidrar til å gjøre senteret til en viktig møteplass for innbyggerne i regionen. Kundeservicen på Sartor fungerer også som turistinformasjon for både Fjell, Sund og Øygarden kommuner.

Vi synes vårt oppriktige engasjement er treffende formulert i Sartor Storsenters forretningsidé som sier at Sartor er: ”En engasjert møteplass for handel og opplevelser.”